Om kretsen

Sjakk i hundre år

Mens norsk sjakk nærmer seg det store hundreårsjubileet for Norges Sjakkforbund 2014 går virksomheten sin vante gang. De første tilløpene til organisert sjakk i Norge begynte i herskapelige hjem der et parti mellom distingverte herrer ga grobunn til klubber.

Etablering av et nasjonalt forbund for sjakk var knyttet til miljøet i hovedstaden. I 1884 startet Christiania Schakselskab med vennskapelig kamper over brettet. Byene Göteborg, Köbenhavn og Stockholm hadde allerede klubber til dette formålet og i 1899 gikk de sammen og startet Nordisk Sjakkforbund. Også det norske forbundet fikk mye fødselshjelp fra Christiania Schakselskap. Miljøet i hovedstaden og spesielt sjakkselskapet var et viktig lokomotiv i starten, og har fortsatt en rolle i kretsen som en av våre største klubber. I 1925 ble Oslo og Omegn Sjakkrets stiftet.

Nasjonale forbund la grunnlag for større turneringer og utfordringer på tvers av grenser.  Et ledd i organiseringen som blant annet muliggjør økonomisk støtte til sjakklubbene var etablering av Oslo og Omegn Sjakkrets, et organisatorisk lag som kanaliserer støtte for spillere og klubber. Sjakkretsen videresender størstedelen av medlemstøtten direkte til klubbene og har dessuten en pott til øvrige aktiviteter som vi etter beste evne deler ut etter kriterier som styret forvalter.

Motstykke for barn og ungdom er OSU (Oslo Sjakkrets Ungdom) som arrangerer sjakkskoler og blant annet backer arbeidet til sjakkinstruktører i uttallige kurs og barneturneringer.

Gjennom størstedelen av kretsens historie har Oslomesterskapene individuelt og for lag vært blant landets største og betydeligste sjakkbegivenheter. Dette endret seg fra slutten av 70-tallet med innføringen av nasjonal seriesjakk og mange flere åpne turneringer.

Periodevis har sjakkretsen arrangert turneringer, både invitasjons-turneringer og ulike kretsmesterskap.  Sjakk i Oslo og landet for øvrig vil fortsatt hvile på innsatsen til klubbene. Det koker ned til et spill på et brett, enten foran deg eller på en skjerm der motstander bruker internettet. Det er i klubbene de spiller sjakk og det er her du finner turneringer, sjakkinstruktører og hva du trenger av brett, brikker og klokker. Sjakkretsen stiller opp for at klubbene i vår by og vår krets skal ha de beste rammevilkår slik at de igjen kan tilby deg det beste norsk sjakk kan stille med.