Sjakkolympiade 2014 til alle norskinger

Tromsø startet løpet for å få arrangere en olympiade. Det var ikke mange som tenkte på sjakkolympiaden, selv om det er et gigantisk gjestearrangement perfekt for å profilere norsk næringsliv i nye markeder.

Vi nærmer oss to store jubileum i norsk historie: 100 år for Norges Sjakkforbund og 200 år for Grunnloven. Begge milepæler i året 2014 og grunn nok til å planlegge fest. Sist det ble arrangert sjakkolympiade i vår del av verden var i Helsinki 1952. Det har aldri blitt arrangert i Norge til tross for at vi i øyeblikket har noen av de mest spennende juniorspillerne i verden med Magnus Carlsen og Jon Ludvig Hammer. Begge fra sjakkretsen.

Sjakkolympiadene med nesten to hundre deltakernasjoner er ikke et lite arrangement, og i tråd med satsingen i nord er det bestemt at Norge vil vise seg best fram i en by der midnattsola møter ny teknologi. Vi vil søke å arrangere i en landsdel med nærhet til Russland som tidligere dominerte sporten. En sjakkolympiade vil lokke stjerner fra India og Kina, nasjoner som har blitt stormakter på brettet. Men også andre sjakknasjoner vil komme til en av våre vakreste landsdeler.

Norge ligger langt framme der tilgang til informasjonsteknologi og høy grad av nettpenetrasjon i befolkningen gir oss fortrinn. Sjakk er blant de tradisjonelle spillene som hevder seg sterkt på nettet og vi finner noen av verdens største tilskuerarenaer hos sjakkfolket. Sjakkolympiade til Tromsø vil være et løft, men hele sjakk-Norge vil tjene på en slik satsing. Tilknyttet «fyrtårn» arrangementet i Tromsø vil det være naturlig med ytterligere satsing andre steder i Norge.

Gjør vi dette riktig vil Tromsø og Norge få en plass i bevisstheten til folk over hele verden. Og alt sammen til en brøkdel av hva en IOC-olympiade vil koste.

Tromsø-OL 2014 med engelske profiler på spillere.