Innkalling til Kretsting 2010

Kretsting avholdes tirsdag 09.03.2010 fra klokken 18:00-19:30 og klubbenes representanter deltar med fullmakt.

Arrangementet foregår i lokalene til Stjernen SK i Seilduksgate 11, 0553 OSLO. Frist forslag til kretstinget går ut 09.02.2010.

Dagsorden på kretstinget er som følger:

  1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av kretsens fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning og redegjørelse
  5. Regnskap og revisjonsrapport
  6. Innkomne forslag, inkludert «Nye vedtekter for OOS»
  7. Budsjett og kontingent
  8. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomité med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Det er stengt for kommentarer.