Sakspapirer til Kretstinget 2010

Forslag om vedtektsendringer vedtatt

På Kretstinget vil Styret i OOS la styreleder ved beretning fra året 2009, samt regnskap og budsjett. Her er  referatet fra årets kretsting, og sakspapirene derfra:

Det er stengt for kommentarer.