Innkalling til kretsting 2012

Kretsting avholdes tirsdag 28.02.2012 fra klokken 18:00-19:30 i lokalene til Oslo Schackselskap. 

Kretstinget foregår altså i Bogstadveien 30, 7 etg.  Frist til innkomne saker er mandag 13.02.2012 og dagsorden er skrevet nedenfor.

De som vil stille til kretsstyret sender beskjed til valgkomité leder Johs. Kjeken snarest.  Innkalling til sakspapirer i pdf.

  1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsenes fullmakter.
  2. Valg av dirigent og referent(er).
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Styrets årsberetning.
  5. Regnskap med revisjonsrapport.
  6. Budsjett og kontingent.
  7. Innkomne forslag. (Ingen per 13.02.2012)
  8. Valg av styre i samsvar med § 6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Det er stengt for kommentarer.