Innkalling til kretstinget 2013

Kretsting avholdes tirsdag 19.03.2013 fra klokken 18:00-19:30 i lokalene til Stjernen Sjakklubb. 

Kretstinget foregår altså i Seilduksgaten 11, 1 etg. Frist til innkomne saker var mandag 04.03.2013, ingen forslag kom inn. Dagsorden er skrevet nedenfor. Vedlagt innkalling i pdf.

De som vil stille til kretsstyret sender beskjed til valgkomité leder Johs. Kjeken snarest. 

  1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsenes fullmakter.
  2. Valg av dirigent og referent(er).
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Styrets årsberetning.
  5. Regnskap med revisjonsrapport.
  6. Budsjett og kontingent.
  7. Innkomne forslag. (Ingen.)
  8. Valg av styre i samsvar med § 6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.