Innkalling til Kretsting 2019

Kretsting avholdes onsdag 16.01.2019 fra kl. 17:00-18:00 på The Good Knight, Badstugaten 1

Agenda

  1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisjonsrapport
  6. Budsjett og kontingent
  7. Innkomne forslag (frist: mandag 14.01.2019)
  8. Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter:

 

 

Saksdokumenter vil bli lagt ut på www.oslosjakk.no