INNKALLING TIL KRETSTING 2023

Kretsting avholdes onsdag 29.03.2023 fra kl. 18:00-19:00 i Good Knights lokaler i Badstugata 9, 0183 Oslo.

Agenda:

  1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisjonsrapport
  6. Budsjett og kontingent
  7. Innkomne forslag (frist: onsdag 15.03.2023)

Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til esloeke@online.no

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest.