SPLEIS TIL INNTEKT FOR UTGIVELSE AV KRETSENS 100 ÅRS HISTORIE

Hjelp oss med å utgi jubileumsbok om kretsens 100 års historie
Alle pengene som samles inn går til utgivelsen av kretsen historie
Oslo og Omegn sjakkrets ønsker å ta vare på og dokumentere kretsens historie fra 1925-2025. 100 års sjakkhistorie i form av en jubileumsbok/festskrift. Kretsen har fått kretsens arkiv i fra Johs Kjeken. Dette vil bli digitalisert og tatt vare på for fremtiden. Øystein Brekke har stilt seg til rådighet til å utarbeide kretsen historie og han har også mye materiale, partier og bilder i fra kretsens arrangementer og turneringer. De som bidrar til utgivelsen vil bli nevnt i Tabula gratulatoria eventuelt en egen side med VIP-givere. Link til Spleisen : spleis.no/345307