Støtte i 2022 fra kretsen

Oslo og Omegn sjakkrets har i 2022 støttet:

  • Kretsmesterskap i langsjakk i regi av SK 1911.
  • Keltagelse i ECC 2022 – SOSS, Bærum, Offerspill og Nordstrand.
  • Kretsmesterskap i lyn og hurtig i regi av OSS.
  • Støtte til 111-årsjubileum, SK 1911.
  • Kretsen vil også gi oppstartstøtte til Slemmestad Sjakklubb i 2022.

Innkalling til Kretsting 2022

Kretsting avholdes onsdag 27.04.2022 fra kl. 18:00-19:00 i Good Knights lokaler i Badstugata 9, 0183 Oslo.

Agenda :

1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter

2. Valg av dirigent og referent(er)

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Styrets årsberetning

5. Regnskap med revisjonsrapport

6. Budsjett og kontingent

7. Innkomne forslag (frist: tirsdag 19.04.2022)

Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til esloeke@online.no

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av styret, revisor og vara revisor og valgkomite.

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest.

Avholdt kretsting

Kretsting for Oslo og Omegn Sjakkrets 2021 ble avholdt tirsdag 12.10.2021 kl. 18:00-20:00 i Nordstrand Sjakklubbs lokaler i Lambertseter gård, Langbølgen 2 C, 1156 Oslo.

Johannes L. Kvisla (Offerspill SK) gikk ut av styret, og ble ble erstattet med Geir Nesheim (SK 1911).

Kretstinget takker Johannes L. Kvisla for innsatsen for kretsen.

Under finnes referatet fra kretsting samt kretstingsdokumentene: