Om kretsen

Sjakk i hundre år

De første tilløp til organisert sjakk i Norge begynte i herskapelige hjem der partier mellom distingverte herrer ga grobunn for sjakklubber.

Etablering av et nasjonalt forbund for sjakk var knyttet til miljøet i hovedstaden. I 1884 startet Christiania Schakselskab med vennskapelige kamper over brettet. Sjakklubber fantes allerede i Göteborg, København og Stockholm, og i 1899 gikk disse sammen og startet Nordisk Sjakkforbund. Også det norske forbundet fikk mye fødselshjelp fra Christiania Schakselskab. Miljøet i hovedstaden og rundt sjakkselskapet har alltid vært et viktig lokomotiv, og selskapet er fremdeles en av våre største klubber.

Nasjonale forbund la grunnlag for større turneringer og løsning på utfordringer på tvers av grenser. Et ledd i organiseringen, som blant annet muliggjør økonomisk støtte til sjakklubbene, var etablering av Oslo og Omegn Sjakkrets i 1925. Sjakkretsen er et organisatorisk lag mellom forbundet og klubbene, som erverver inntekter fra medlemskontingenter samt en tilhørende statsstøtteordning. Styret forvalter midlene. Klubber og spillere kan søke om midler til aktiviteter som vi etter beste evne deler ut etter kriterier.

Periodevis har sjakkretsen arrangert turneringer, både invitasjonsturneringer og ulike kretsmesterskap. Gjennom store deler av kretsens historie var Oslomesterskapene individuelt og for lag blant regionens største og betydeligste sjakkbegivenheter. Dette endret seg fra slutten av 70-tallet med innføringen av nasjonal seriesjakk og mange flere åpne turneringer. Oslomesterskapet er fortsatt prestisjefylt, og en av Kretsens prioriterte oppgaver er å sørge for at det arrangeres med jevne mellomrom.

Ved det store hundreårsjubileet for Norges Sjakkforbund i 2014 hadde Norge nettopp fått verdensmesteren i sjakk, og vi opplever en enorm interesse for sjakk og et tilsvarende høyt organisert aktivitetsnivå, kjent som «Magnus-effekten».

Motstykket for barn og ungdom er OSU (Oslo Sjakkrets Ungdom) som blant annet arrangerer sjakkskoler og backer arbeidet til sjakkinstruktører i utallige kurs og barneturneringer.

Sjakk i Oslo og landet for øvrig vil fortsatt hvile på innsatsen til klubbene. Det er i klubbene du finner turneringer, sjakkinstruktører, og hva du trenger av brett, brikker og klokker. Sjakkretsen finnes for at klubber i vår by og vår krets skal ha de beste rammevilkår, slik at de igjen kan tilby deg det beste norsk sjakk kan stille med.