Inkalling til Kretsting 2021

Kretsting avholdes tirsdag 12.10.2021 fra kl. 18:00-19:00 i Nordstrand Sjakklubbs lokaler i Lambertseter gård, Langbølgen 2 C, 1156 Oslo. Møterom Bjørnholtet i 2. etg.

Agenda

 1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: mandag 23.09.2021)

Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til esloeke@online.no

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av styret, revisor og vara revisor og valgkomite.

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Innkalling til Kretsting 2020

Kretsting avholdes mandag 22.06.2020 fra kl. 17:00-18:00 i OSS sine lokaler i Bogstadveien 7.

Agenda

 1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: mandag 08.06.20200)
 8. Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til johanneskvisla@gmail.com

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter:

Avholdt kretsting 2019

Kretstinget ble avholdt onsdag 16 januar, på byens nye tilskudd, The Good Knight i Badstuegt 1.  Alt var overstått i løpet av en time for å rydde vei til barens nye turnering Popcorn League.

Tre styremedlemmer ble erstattet med Johannes Kvisla (SK 1911, ny styreleder), Michael Fuglesang (OSS) og Kjell Børre Grebstad (SOSS).

Kretstinget takker Lars Even Andersen, Bjørn Nytrø og Kristoffer Gressli for innsatsen.

Under finnes referatet fra kretsting samt kretstingsdokumentene:

Innkalling til Kretsting 2019

Kretsting avholdes onsdag 16.01.2019 fra kl. 17:00-18:00 på The Good Knight, Badstugaten 1

Agenda

 1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: mandag 14.01.2019)
 8. Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter:

 

 

Saksdokumenter vil bli lagt ut på www.oslosjakk.no