INNKALLING TIL KRETSTING 2023

Kretsting avholdes onsdag 29.03.2023 fra kl. 18:00-19:00 i Good Knights lokaler i Badstugata 9, 0183 Oslo.

Agenda:

 1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: onsdag 15.03.2023)

Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til esloeke@online.no

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest.

Støtte i 2022 fra kretsen

Oslo og Omegn sjakkrets har i 2022 støttet:

 • Kretsmesterskap i langsjakk i regi av SK 1911.
 • Keltagelse i ECC 2022 – SOSS, Bærum, Offerspill og Nordstrand.
 • Kretsmesterskap i lyn og hurtig i regi av OSS.
 • Støtte til 111-årsjubileum, SK 1911.
 • Kretsen vil også gi oppstartstøtte til Slemmestad Sjakklubb i 2022.