Innkalling til kretsting 2012

Kretsting avholdes tirsdag 28.02.2012 fra klokken 18:00-19:30 i lokalene til Oslo Schackselskap. 

Kretstinget foregår altså i Bogstadveien 30, 7 etg.  Frist til innkomne saker er mandag 13.02.2012 og dagsorden er skrevet nedenfor.

De som vil stille til kretsstyret sender beskjed til valgkomité leder Johs. Kjeken snarest.  Innkalling til sakspapirer i pdf.

 1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsenes fullmakter.
 2. Valg av dirigent og referent(er).
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 4. Styrets årsberetning.
 5. Regnskap med revisjonsrapport.
 6. Budsjett og kontingent.
 7. Innkomne forslag. (Ingen per 13.02.2012)
 8. Valg av styre i samsvar med § 6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Innkalling til Kretsting 2011

Kretsting avholdes tirsdag 01.03.2010 fra klokken 18:00-19:30 og klubbenes representanter deltar med fullmakt.

Arrangementet foregår i lokalene til Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30, 7 etg. i Oslo.  Frist forslag til kretstinget går ut 14.02.2011.

Dagsorden på kretstinget er som følger:

  1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av kretsens fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning og redegjørelse
  5. Regnskap og revisjonsrapport
  6. Budsjett og kontingent
  7. Innkomne forslag, inkludert “Søker arrangør OM individuelt 2011”
  8. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomité med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.