Innkalling til kretstinget 2014

Kretsting avholdes tirsdag 21.01.2014 fra klokken 18:00-19:30 i lokalene til Oslo Schakselskap.

Kretstinget foregår altså i Bogstadveien 30, 7 etg. Frist til innkomne saker er mandag 06.01.2014. Dagsorden er skrevet nedenfor. Vedlagt innkalling i pdf.

De som vil stille til kretsstyret sender beskjed til valgkomité leder Johs. Kjeken snarest.

  1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsenes fullmakter.
  2. Valg av dirigent og referent(er).
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Styrets årsberetning (revidert)
  5. Regnskap.
  6. Budsjett og kontingent.
  7. Innkomne forslag. (Ingen innkomne forslag)
  8. Valg av styre i samsvar med § 6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.