Åpent møte: Bursdagsfeiring 2014

Norsk sjakk fyller snart 100 år og spørsmålet er hva vi kan gjøre for å gjøre det til en minneverdig opplevelse for alle sjakkspillere.

Kongenes spill betyr mye forskjellig:  Sjakk er utvilsomt et spill med tradisjoner, folkelig bredde på tvers av kulturer, kreative morsomme varianter og et spill i stadig utvikling.  Ny teknologi skifter spillets form, globalisering sprer spillets regler og lekelyst gjør at vi prøver nye fasiter.  Hvordan feirer vi bursdagen for dette mangfoldet?

Organisatorisk er Norges Sjakkforbund forpliktet til å holde hjulene igang, hva kan en sjakkentusiast gjøre i tillegg for å sikre at 2014 blir en fest?

Jeg inviterer til åpent møte i Oslo Schakselskap tirsdag 16. juni klokken 18:00.  Møtet i Bogstadveien 30 er forventet å vare til cirka åtte.

Innkalling til Kretsting

Dato for kretsting er satt til tirsdag 03.03.2009 kl 18:00 – 19:30. Møtet foregår i lokalene til Oslo Schackselskap i Bogstadveien 30, 7 etg (det innerste rommet). Klubbenes representanter deltar med fullmakt.

Frist for forslag til kretstinget gikk ut 03.02.2009.  Det var ingen saker utover styrets årsberetning.

Dagsorden:

1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av kretsens fullmakter
2. Valg av dirigent og referent(er)
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning og redegjørelse
5. Regnskap og revisjonsrapport
6. Budsjett og kontingent
7. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomité med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Innkallingen finnes som pdf finnes her.

Styrets årsberetning med regnskap og forslag til budsjett.