Innkalling til Kretsting

Dato for kretsting er satt til tirsdag 03.03.2009 kl 18:00 – 19:30. Møtet foregår i lokalene til Oslo Schackselskap i Bogstadveien 30, 7 etg (det innerste rommet). Klubbenes representanter deltar med fullmakt.

Frist for forslag til kretstinget gikk ut 03.02.2009.  Det var ingen saker utover styrets årsberetning.

Dagsorden:

1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av kretsens fullmakter
2. Valg av dirigent og referent(er)
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning og redegjørelse
5. Regnskap og revisjonsrapport
6. Budsjett og kontingent
7. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomité med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Innkallingen finnes som pdf finnes her.

Styrets årsberetning med regnskap og forslag til budsjett.