KRETSMESTERKAP I LYN- OG HURTIGSJAKK 2023

Oslo Schakselskap ønsker alle hjertelig velkommen til Kretsmesterskap i lynsjakk for Oslo og omegn 2023.

Turneringen spilles i Bogstadveien 30 den 05. des 2023

Påmelding :  https://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=OslomesterskapLynsjakk2023-OsloSchakselskap

Oslo Schakselskap ønsker alle hjertelig velkommen til Kretsmesterskap i hurtigsjakk for Oslo og omegn 2023.

Turneringen spilles i Bogstadveien 30  den 10. des 2023

Påmelding: https://tournamentservice.com/invitation.aspx?TID=Oslomesterskapihurtigsjakk2023-OsloSchakselskap

STØTTE FRA KRETSEN I 2023

Oslo og Omegn sjakkrets  støtter i 2023:

 • Kretsmesterskap i langsjakk i regi av SK 1911.
 • Deltagelse i ECC 2023 for følgende klubber i kretsen : SOSS, Asker, Offerspill og SK 1911.
 • Kretsmesterskap i lyn og hurtig i regi av OSS.
 • Kretsen har gitt oppstartstøtte til Vestby og Rustad sjakklubb.
 • Kretsen har støttet Landsturneringen i 2023 i regi av Stjernen.

INNKALLING TIL KRETSTING 2023

Kretsting avholdes onsdag 29.03.2023 fra kl. 18:00-19:00 i Good Knights lokaler i Badstugata 9, 0183 Oslo.

Agenda:

 1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: onsdag 15.03.2023)

Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til esloeke@online.no

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest.