Sjakk for hjemmespillere

En av kretsens klubber utlyser sjakktrening for voksne.  Det vil være åpent for alle, men de som ikke har klubbmedlemskap kan bli medlem i Oslo Schackselskap som avholder kurset i egne lokaler i Bogstadveien. Kurset passer også godt til sjakkforeldre og ferske juniorer over ca. 14 år.

Kurset går over seks kvelder, fra 18.00 til ca. 21.00.

Mer informasjon finner du her:
http://tafl64.googlepages.com/sjakkursforhjemmespillere

Kursavgiften på kr. 950 inkluderer medlemskap ut 2009 (for nye medlemmer). Gode rabatter til medlemmer. Kjenner du noen som kan være interessert?

Innkalling til Kretsting

Dato for kretsting er satt til tirsdag 03.03.2009 kl 18:00 – 19:30. Møtet foregår i lokalene til Oslo Schackselskap i Bogstadveien 30, 7 etg (det innerste rommet). Klubbenes representanter deltar med fullmakt.

Frist for forslag til kretstinget gikk ut 03.02.2009.  Det var ingen saker utover styrets årsberetning.

Dagsorden:

1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av kretsens fullmakter
2. Valg av dirigent og referent(er)
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning og redegjørelse
5. Regnskap og revisjonsrapport
6. Budsjett og kontingent
7. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomité med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Innkallingen finnes som pdf finnes her.

Styrets årsberetning med regnskap og forslag til budsjett.