Kriterier for støtte

Gå til: Aktivitetsstøtte | Oppstartsstøtte

Aktivitetsstøtte

Styret i Oslo og Omegn Sjakkrets ønsker primært å bruke midler på Oslomesterskap og andre arrangementer som kommer flest mulig av kretsens medlemmer til gode, men er også åpen for å støtte andre aktiviteter, som for eksempel representasjoner og nye tiltak og stunts som iverksettes på klubbenes initiativ.

I prioritert rekkefølge støtter styret følgende aktiviteter i valg:

 1. Arrangement av kretsmesterskap – langsjakk (våren) og lynsjakk (høsten)
 2. Åpne turneringer innenfor kretsens geografiske område
 3. Klubbdeltakelse og annen deltakelse i turneringer der disse representerer kretsen på en eksemplarisk måte (ikke ment å være et tillegg eller en erstatning for representasjon gjennom NSF og Eliteutvalget).
 4. Annen støtte til aktverdig aktivitet i kretsens klubber

OOS har som målsetning av minst 75% av all aktivitetsstøtte ligger innenfor de to øverste prioriteringene.

For at en søknad skal innvilges, må den inneholde informasjon om:

 • hva det søkes støtte til
 • hvor mye støtte det søkes om
 • formålet med aktiviteten
 • økonomi (det vil si budsjett hvor blant annet startavgift og premiering tydelig framgår)
 • kontaktperson med kontaktinformasjon og eventuelt konto-nummer

Søknader levert etter aktivitet kan ikke påregne behandling.

Etter aktiviteten må regnskap legges fram for styret.

Oppstartsstøtte

Oslo og omegn sjakkrets kan gi oppstartsstøtte på inntil kr 2.500 til nye sjakklubber tilsluttet kretsen og Norges Sjakkforbund.

 • Oppstartsstøtten skal utelukkende benyttes til sjakkutstyr
 • Oppstartsstøtten utbetales kun til nye klubber
 • Oppstartsstøtten krever at klubben er registrert med minimum 5 medlemmer i Norges Sjakkforbund gjennom Oslo og omegn sjakkrets

Enkel søknad sendes styret i Oslo og omegn sjakkrets v/styreleder.
Tildelt støtte utbetales etterskuddsvis mot en enkel rapport m/kvitteringer.