Referat Kretsting 2015

Kretsting ble avholdt tirsdag 31.03.2015 fra klokken 18:00-19:30 i lokalene til Oslo Schakselskap.

Referat fra kretstinget leses her, samt
korrigert revisorserklæring,
regnskap og budsjett etter debatt rundt regnskapsføring på kretstinget.

Dagsorden:

  1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsenes fullmakter.
  2. Valg av dirigent og referent(er).
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap.
  6. Budsjett og kontingent .
  7. Innkomne forslag. (Ingen innkomne forslag) (Ingen forslag)
  8. Valg av styre i samsvar med § 6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.