Mary Klingen har gått bort

Hun var Norges beste kvinnelige sjakkspiller i rundt regnet 30 år og deltok som Grand Old Lady førstegang vi sendte kvinnelag til sjakkolympiaden i Luzern 1982.  Mary Klingen ble 84 år gammel.

Mary Klingen ble født 7. september 1924 gikk bort 23. mars 2009.  Mary spilte i Stjernen SK og var blant de eldste medlemmene til sjakklubben på Grünerløkka. Hun var Norgesmester i årene 1952, 1954 og 1955. Anne Elisabeth Westerlund var en motstander som aldri klarte å stå imot damen som var flink i alt. Hun ble første kvinne som vant en åpen klasse i Landsturneringen da hun sikret seier klasse 2 året 1980.  Mary Klingen representerte Norge internasjonalt ved en rekke anledninger og sto godt imot lenge når en gruppe jenter startet samtidig på 80-tallet og ble dyrket fram av forbundet. Hun gjorde andre bedre og var et forbilde for den yngre generasjonen. Og hun var alltid en dame!

Blant tillitsverv sentralt nevnes at hun var kasserer i NSF fra 1964-1966. En liten presentasjon av Mary Klingen sto på trykk i Norsk Sjakkblad nr. 7 i 1952. Les minneord fra Hans Olav Lahlum.

Vemod på kretstinget

Interessen for kretstinget er heller laber, også i år da en aldri så liten bragd kom til en slutt fordi Finn Wister trakk seg fra styret.

All ære til mannen som går av etter nitten år som kasserer.
Nitten år var nok for Finn Wister.

Gjennom så mange år noen kan huske har Finn Wister pliktoppfyllende utført oppdraget som sjakkretsens trofaste kasserer. Ikke sjelden har han lagt ut av egen lomme når utleggene kommer brått og bankfilialen er for langt unna.

— Jeg husker ikke helt, svarte Finn på spørsmålet om hvor lenge han hadde vært kasserer.

Litt detektivarbeid og en telefon til banken gjør at vi minst kan tidfeste rollen som fullmaktsgiver på konto fra september 1990.  Dermed er det sannsynlig å tro at Finn ble valgt våren samme år og har sittet nitten år i vervet.

En mannsalder i tillitsverv lå ikke alltid i kortene for sjakkspilleren i Kirkegata Sjakklubb. Etter mange år med slitasje var han en av flere i styret som enstemmig ga beskjed til Norges Sjakkforbund om at dersom ting ikke ble bedre ville de legge ned virksomheten. Som følge av innfløkte regler ville nedleggelse bety tapt støtte til klubbene og forbundet.  Et nytt styre ble valgt og fordi Wister tok gjenvalg som kasserer var kontinuitet sikret.

— Han har gjort verneplikten sin,  kom hjertesukket fra valgkomité-leder Johs. Kjeken da nyheten ble kjent.  Derfor var det ekstra hyggelig at Finn Wister stilte til  vararevisor der han har de beste forutsetninger til å passe på og følge opp hvis det blir nødvendig.

Tusen takk Finn Wister!