Innkalling til Kretsting 2011

Kretsting avholdes tirsdag 01.03.2010 fra klokken 18:00-19:30 og klubbenes representanter deltar med fullmakt.

Arrangementet foregår i lokalene til Oslo Schakselskaps lokaler, Bogstadveien 30, 7 etg. i Oslo.  Frist forslag til kretstinget går ut 14.02.2011.

Dagsorden på kretstinget er som følger:

  1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av kretsens fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning og redegjørelse
  5. Regnskap og revisjonsrapport
  6. Budsjett og kontingent
  7. Innkomne forslag, inkludert “Søker arrangør OM individuelt 2011”
  8. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomité med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Det er stengt for kommentarer.