Søker arrangører av Oslomesterskapene 2012

OM (langsjakk) avholdes normalt til våren og kårer kretsens Oslomestere i fortrinnsvis to klasser.  Frist for å søke 28.02.2012.

OM (lyn- og hurtigsjakk) er arrangert sporadisk de siste årene. Tradisjonelt foregår denne på høsten. For å gi potensielle arrangører god tid til å planlegge vil styret i år utlyse med frist 15.04.2012.

Kriterier for aktivitetsstøtte, samt styrets retningslinjer for å bevilge midler finner du på disse nettsidene. Send søknad i epost, eller brev. Legg ved budsjett. Referat fra siste styremøte finner du her.

Det er stengt for kommentarer.