Innkalling til Kretsting 2017

Kretsting avholdes onsdag 29.03.2017 fra klokken 17:00-18:00 i lokalene til Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30.

Agenda

  1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsenes fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisjonsrapport
  6. Budsjett og kontingent
  7. Innkomne forslag (frist: fredag 17.03.2017)
  8. Valg av styre i samsvar med §6, samt revisor med personlig varaperson, av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomitéleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter: