Innkalling til Kretsting 2020

Kretsting avholdes mandag 22.06.2020 fra kl. 17:00-18:00 i OSS sine lokaler i Bogstadveien 7.

Agenda

 1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: mandag 08.06.20200)
 8. Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til johanneskvisla@gmail.com

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter:

Innkalling til Kretsting 2019

Kretsting avholdes onsdag 16.01.2019 fra kl. 17:00-18:00 på The Good Knight, Badstugaten 1

Agenda

 1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: mandag 14.01.2019)
 8. Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter:

 

 

Saksdokumenter vil bli lagt ut på www.oslosjakk.no

Innkalling til Kretsting 2018

Kretsting avholdes mandag 23.04.2018 fra klokken 17:00-18:00 i lokalene til Oslo Schakselskap, Bogstadveien 30.

Agenda

 1. Valg av fullmaktskomité til godkjenning av kretsenes fullmakter
 2. Valg av dirigent og referent(er)
 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap med revisjonsrapport
 6. Budsjett og kontingent
 7. Innkomne forslag (frist: mandag 16.04.2017)
 8. Valg av styre i samsvar med §6, samt revisor med personlig varaperson, av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomitéleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter:

Oslo og omegn sjakkrets tilbyr oppstartsstøtte til nye klubber!

Oslo og omegn sjakkrets kan gi oppstartsstøtte på inntil kr 2.500 til nye sjakklubber tilsluttet kretsen og Norges Sjakkforbund.

Dette bygger opp under kretsens formålsparagraf, § 2 i kretsens lover:

Kretsens formål er å vekke, stimulere og spre interessen for sjakk ved å medvirke til opprettholdelse av og etablering av sjakklubber innen kretsen, ved alene eller i samarbeide med en eller flere klubber å arrangere sjakkturneringer, ved å arbeide for å øke rekrutteringen av nye medlemmer, samt å være et forum for kontakt mellom kretsens klubber og medlemmer.

Info om oppstartsstøtten:

 • Oppstartsstøtten skal utelukkende benyttes til sjakkutstyr
 • Oppstartsstøtten utbetales kun til nye klubber
 • Oppstartsstøtten krever at klubben er registrert med minimum 5 medlemmer i Norges Sjakkforbund gjennom Oslo og omegn sjakkrets

Enkel søknad sendes styret i Oslo og omegn sjakkrets v/styreleder.
Tildelt støtte utbetales etterskuddsvis mot en enkel rapport m/kvitteringer.