Innkalling til Kretsting 2020

Kretsting avholdes mandag 22.06.2020 fra kl. 17:00-18:00 i OSS sine lokaler i Bogstadveien 7.

Agenda

  1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisjonsrapport
  6. Budsjett og kontingent
  7. Innkomne forslag (frist: mandag 08.06.20200)
  8. Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til johanneskvisla@gmail.com

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest

Last ned dokumenter: