Inkalling til Kretsting 2021

Kretsting avholdes tirsdag 12.10.2021 fra kl. 18:00-19:00 i Nordstrand Sjakklubbs lokaler i Lambertseter gård, Langbølgen 2 C, 1156 Oslo. Møterom Bjørnholtet i 2. etg.

Agenda

  1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av representantenes fullmakter
  2. Valg av dirigent og referent(er)
  3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap med revisjonsrapport
  6. Budsjett og kontingent
  7. Innkomne forslag (frist: mandag 23.09.2021)

Valg av styre i samsvar med §6, av en revisor med personlig varaperson, og av valgkomite med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber

Forslag sendes på e-post til esloeke@online.no

Valgkomiteen har innstilt på gjenvalg av styret, revisor og vara revisor og valgkomite.

Dersom noen ønsker å stille til kretsstyret sendes beskjed om dette til valgkomiteleder Per Lea (sjakkper@gmail.com) snarest