Oslo og omegn sjakkrets tilbyr oppstartsstøtte til nye klubber!

Oslo og omegn sjakkrets kan gi oppstartsstøtte på inntil kr 2.500 til nye sjakklubber tilsluttet kretsen og Norges Sjakkforbund.

Dette bygger opp under kretsens formålsparagraf, § 2 i kretsens lover:

Kretsens formål er å vekke, stimulere og spre interessen for sjakk ved å medvirke til opprettholdelse av og etablering av sjakklubber innen kretsen, ved alene eller i samarbeide med en eller flere klubber å arrangere sjakkturneringer, ved å arbeide for å øke rekrutteringen av nye medlemmer, samt å være et forum for kontakt mellom kretsens klubber og medlemmer.

Info om oppstartsstøtten:

  • Oppstartsstøtten skal utelukkende benyttes til sjakkutstyr
  • Oppstartsstøtten utbetales kun til nye klubber
  • Oppstartsstøtten krever at klubben er registrert med minimum 5 medlemmer i Norges Sjakkforbund gjennom Oslo og omegn sjakkrets

Enkel søknad sendes styret i Oslo og omegn sjakkrets v/styreleder.
Tildelt støtte utbetales etterskuddsvis mot en enkel rapport m/kvitteringer.