Søker OM arrangør 2009

Oslo og omegn sjakkrets søker arrangører til individuelt kretsmesterskap helgen 8.-10. mai 2009

Du oppfordres til å kontakte leder Sylvia Johnsen dersom DIN klubb er interessert i å påta seg arrangementet. Oslomester kåres over en helg, etter langsjakk der deltakere tradisjonelt har spilt i en av tre klasser.  Datoene er anbefalte datoer fra forbundet og kretsen er åpen for andre dager hvis det er godt begrunnet.

Kretsen støtter arrangementet økonomisk. Søknader skal inneholde et budsjett for arrangementet hvor profil i forhold til premiering, runder, betenkningstid, startskontingent og annet som tilgodeser deltakere og arrangement veier inn. De siste to årene har arrangørklubb i tillegg til overskuddet gledet seg over en Oslomester fra egne rekker, så dette er noe for alle klubber med ambisiøse medlemmer.

Interessenter bes ta kontakt, forlenget frist til tirsdag 17. mars.

Hva kreves av en god sjakkspiller?

«Smartingen» Atle Grønn, selv Internasjonal Mester i sjakk og god på masse annet har skrevet en diger artikkel i Dagsavisen om det norske sjakktalentet Magnus Carlsen.

Grønn tar seg tid til å gi en innføring i flere sider av spillet og gir en historisk bakgrunn av de sjeldne. Gjennom enkle eksempler forsøker han å formidle de finere nyanser som utgjør forskjell på den habile mester og de aller beste – eliten.

Atle Grønn deltok på det norske laget i sjakkolympiaden 1992 og arbeidet med barnesjakk de siste årene gir Grønn et unikt perspektiv. Hans studier i russisk gjør Grønn spesielt egnet til å beskrive Magnus Carlsens betydning. Hvorfor er Carlsen i en posisjon til å briljere der den russiske sjakkskole før var eneveldig?

«Magnus Carlsens system» av Atle Grønn i Dagsavisen

Sjakk for hjemmespillere

En av kretsens klubber utlyser sjakktrening for voksne.  Det vil være åpent for alle, men de som ikke har klubbmedlemskap kan bli medlem i Oslo Schackselskap som avholder kurset i egne lokaler i Bogstadveien. Kurset passer også godt til sjakkforeldre og ferske juniorer over ca. 14 år.

Kurset går over seks kvelder, fra 18.00 til ca. 21.00.

Mer informasjon finner du her:
http://tafl64.googlepages.com/sjakkursforhjemmespillere

Kursavgiften på kr. 950 inkluderer medlemskap ut 2009 (for nye medlemmer). Gode rabatter til medlemmer. Kjenner du noen som kan være interessert?

Innkalling til Kretsting

Dato for kretsting er satt til tirsdag 03.03.2009 kl 18:00 – 19:30. Møtet foregår i lokalene til Oslo Schackselskap i Bogstadveien 30, 7 etg (det innerste rommet). Klubbenes representanter deltar med fullmakt.

Frist for forslag til kretstinget gikk ut 03.02.2009.  Det var ingen saker utover styrets årsberetning.

Dagsorden:

1. Valg av fullmaktskomite til godkjenning av kretsens fullmakter
2. Valg av dirigent og referent(er)
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrets årsberetning og redegjørelse
5. Regnskap og revisjonsrapport
6. Budsjett og kontingent
7. Valg av styret i samsvar med §6, av en revisor med personlig varamann, av valgkomité med leder og to medlemmer fra tre forskjellige klubber.

Innkallingen finnes som pdf finnes her.

Styrets årsberetning med regnskap og forslag til budsjett.